co je artekoučing

K poznávání sebe sama, tomu, "jak já to mám" vede mnoho cest..., ideálně životu po srsti.

 

 

Jak to funguje u mě? 

 

Základními pracovními nástroji jsou soustředěný rozhovor a výtvarný artefakt (kresba, malba, koláž, akční akvarel, prostorová instalace).

Obrazové zpracování potřebných témat nabízí nový rozměr jak pro klienta, tak pro spolupracující - vychovatele, pedagogy, terapeuty, lékaře... Spojuji zkušenosti z vlastní výtvarné práce a nonverbální komunikace s mentálně postiženými či osobami s PAS, schopnost vnímat specifičnosti výtvarného projevu, deskriptivní způsob dotazování, zpětnou vazbu na emoční složku rozhovoru, imaginativní techniky.

 

Výtvarně-emoční terapie i koučování využívají výtvarnou tvorbu jako vstupní bránu ke komunikaci, nabízí obrazovou, verbální či písemnou kodifikaci objeveného, rozšiřují možnost využití získaného poznání pro žádoucí životní změny. 

Arteterapii i arte-emoční koučování považuji za podpůrnou složku v psychologické nebo psychiatrické pomoci, nikoli jeho náhradu.

Podmíkou není výtvarné vzdělání ani nadání. Tempo udáváte vy sami.

 

 

Arteterapeutické postupy vytvářejí aktuálně menší tlak na okamžité změny, ponechávají přirozený prostor pro vaše samovolné zrání, jsou podporou při hledání souvislostí a jsou určeny více těm, kteří se sami sebe poznávat teprve učí. Důraz je kladen na propojení složek myšlení - vnímání - cítění a intuice. Terapie nabízí cestu k zahojení a sebeobrodě vlastních zdrojů a sil.

 

Čím se liší arte koučování a arte terapie?

Koučování soustředí více na řešení jak dál v budoucnosti, tady a teď, vyžaduje vyšší míru schopnosti smysluplně zakoušet sebe sama, vědomou ochotu utvářet svůj život a schopnost nést zodpovědnost. Jedním z cílů je také zvědomování a rozšiřování emoční inteligence. Je náročné na soustředěnost, pro vstup do tohoto způsobu práce je vhodné mít zkušenosti s prací na seberozvoji. 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Radka Zábojová


605 221 426

arteterapie a emoční rozvoj

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode