VIDĚT, SLYŠET, CÍTIT,

                        ROZUMĚT, CHÁPAT.

                                       ŽIVOTU PO SRSTI.

 

 

Pracovala jsem v životě v mnoha profesích - jako pečovatelka, účetní, kostymérka, tisková mluvčí, po mateřské "dovolené" jako uklizečka, brigádnice v neziskovkách, sekretářka....moje nespokojenost v životě narůstala, byla nutná zásadní změna!

Dnes jsem především arteterapeutka, lektorka a školitelka témat emoční inteligence, sociální pedagog, ale i koučka pracující s vizuální podporou. Jsem žena, manželka, máma, dcera, sestra, přítelkyně, kamarádka, příležitostná malířka a vášnivá kreslířka. Baví mě nacházet souvislosti. Jsem ráda, když mohu být druhým ku prospěchu, svědkem poznávání, rozvoje, sdílení.

A témata, která mě aktuálně zajímají? Individuační proces a výtvarná tvorba, práce se sny a vizualitou, úkoly druhé poloviny života a náš kreativní potenciál. Moji výtvarnou tvorbu najdete zde: radka-zabojova-ryze-obrazy.webnode.cz/ a zde: https://www.facebook.com/pg/ArtekoucRadkaZabojova/events/?ref=page_internal

Kontakt: r.zabojova@seznam.cz,  nejčastěji v Brně, tel. 605 221 426, zprávy na FB považuji za orientačně projevený zájem, nikoli závaznou přihlášku.

 

 

 

Profesní životopis:

     Bc. Radka Zábojová

 arteterapeutka, autorka termínu emoční koučování s vizuální podporou

sociální pedagog, zakladatelka Ateliéru dušetvorby Kvark, z.s.

členka České arteterapeutické asociace, výtvarník autodidakt:)

 

2019-  výcvik v Otevřeném dialogu (129 hod.), akr. MPSV

2018 - vedení arteterapeutického workshopu pro PN DS Černovice

2017 -  získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

2017 - účast na konferenci Komplexní léčba psychóz Opava, vedení arteterapeutického workshopu 

2017 - 8 arteterapeutických setkání v Denním stacionáři psychiatrického oddělení VN Brno

2017 - samostatná  výstava Spontánní kresby a jiné příběhy duše, Místogalerie Skleněná louka, Brno, 

tamtéž přednáška na téma Individuační proces a spontánní výtvarná tvorba, záznam k dispozici

 www.youtube.com/results?search_query=z%C3%A1bojov%C3%A1+kreslen%C3%AD

2017 - doposud  kurzy akreditované MPSV pro pracovníky v sociálních službách - viz artekoucing.webnode.cz/nabidka/

(Emoční inteligence a funkční komunikace, Podpůrný rozhovor, Výtvarné techniky pro rozvoj klienta v sociálních službách, Sociální komunikace s dospělými s PAS, od 06/2019 - Proaktivní práce s emocemi)

2017 - společná výstava v Bajkazyl Brno Portréty - Příběhy - Pletichy, Ateliér dušetvorby Kvark

2016 - seminář Kresba stromu a snového stromu, PhDr. L. Běťák

2016 - Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry (5 h)

2016 - účast na konferenci Space for Art Therepies, Praha (19 h)

2016 - účast na České transpersonální konferenci, Praha

2016 - 2013 asistentka a arteterapeutka pro dospělé se středně těžkým a těžkým postižením a autisty

2015-2016 lektorka ateliéru pro handicapované výtvarníky KreAt

2015 - Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS,  s Marií Merino z Autismo Burgos (30h)

2015 -  prezentace prací klientů DS Ruka pro život na výstavě Ruku v ruce, komentované prohlídky pro odbornou i laickou veřejnost, rodiny a neformální podporovatele autorů

2015 - Totální komunikace: Jak porozumět neverbálně komunikujícím lidem (8 hod)

2015  - Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií (16 h)

2015 - Motivace jako prostředek efektivního zapojení do pracovních činností u osob s poruchou autistického spektra (14h)

2015 - IMS Brno, sociální pedagogika, Bc.

2015 - Firewalking Brno

2015 - kurz Krizové intervence u obtížně zvladatelných klientů ( 12h)

2014 - 2016 Konzultantka podpory pro osoby s autismem a jejich pečující, Centrum Kociánka Brno

2014 - kurz Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra (8 h)

2014 - kurz Dorozumíme se. Rozšiřující způsoby dorozumíván s osobami s řečovými poruchami.  Alternativní a augmentativní komunikace (41h)

2013 - prezentace prací klientů DS Ruka pro život na výstavě Tvořím svoji čáru

2013  - kurz Prevence syndromu vyhoření I a II. (13h)

2013 - účast na mezinárodních konferencích o autismu Pojďme do toho společně II (14h) 

         - spolupráce s CREAT – výtvarnou dílnou pro mentálně postižené výtvarníky, také účast na Mezinárodním projektu Doteky IV 2013

2016 - 2013 asistentka a arteterapeutka v DS Ruka pro život o.p.s. (střední a těžká postižení, komb. vady a PAS)

2010 - Institut vzdělávání v arteterapii a artefiletice (252 h)

2010 -  Arteterapeutický seminář Základní řada, ak. mal. K.Ženaté (48h)

vedla  koučování: artekoučing s vychovateli a pečujícími z dětských domovů (2012-14), pro profesionální a rodinné pěstouny (2013), pro o.s. Ženy 50+(2012-2014), pro matky v tíživých situacích (2013), cyklus sebepoznávacích arteterapeutických ochutnávek v Moravské galerii v Brně (2009-2011)

- matka dvou synů (19 a 20let)

- deset let aktivně pracovala pro různá amatérská divadla (Pro100r, Drbkožky) jako herečka, výtvarnice a spoluautorka scénářů, spoluautorka TV dokumentu V zajetí vůle (2007)

- výtvarně činná (cca 20 samostatných malých výstav) radka-zabojova-ryze-obrazy.webnode.cz/

 


 

Témata, která mne aktuálně zajímají - individuační proces a výtvarná tvorba, práce se sny a vizualitou, úkoly druhé poloviny života, objevení kreativního potenciálu a využití kreativity pro dlouhodobě udržitelný pocit životní spokojenosti.

Kontakt

Radka Zábojová


605 221 426

arteterapie a emoční rozvoj

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode