akreditované vzdělávací kurzy

v druhé pol. r. 2019 plánujeme Proaktivní práce s emocemi a revitalizační stratetgie v práci s lidmi (akredt. workshop)

odkaz na pořádající agenturu Zřetel, s.r.o. - termíny - www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby/

 

EMOČNÍ INTELIGENCE, POZORNOST A POZOROVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRAXI.

časová dotace 8 hodin. Akreditováno MPSV.

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby/

 

VEDENÍ PODPůRNÉHO ROZHOVORU A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

časová dotace 8 hodin. Akreditováno MPSV.

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby/

 

ROZVOJ TVOŘIVÉ ČINNOSTI KLIENTA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. 

časová dotace 8 hodin. Akreditováno MPSV.

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby/

 

SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE S DOSPĚLÝMI KLIENTY S AUTISMEM (PAS)

časová dotace 8 hodin. Akreditováno MPSV.

https://www.zretel.cz/pro-socialni-sluzby/

 

KREATIVNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY PRO RELAXACI A SEBEMOTIVACI
časová dotace 8 hodin. Akreditováno MPSV.
pro Ateliér dušetvorby Kvark z.s, po domluvě na vyžádání na info@atelierkvark.cz
 

 

Kontakt

Radka Zábojová


605 221 426

arteterapie a emoční rozvoj

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode