NÁCVIKY FUNKČNÍ KOMUNIKACE S KLIENTEM S OBTÍŽNOU KOMUNIKACÍ.

Modul pro týmy - praktické nácviky žádoucích reakcí pracovníků, využití přirozené nonverbální komunikace

časová dotace i cena dohodou.

 

ARTEKOUČING A ARTETERAPIE PRO DUŠEVNĚ ZDRAVÉ DOSPĚLÉ

individuální sebezkušenostní setkání na vaše téma, maximálně celostní přístup vycházející vstříc vašim nonverbálním vzorcům, využívá umělecké terapie

skupinový - skupinová setkání iniciovaná zájemci z různých cílových skupin – využití uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie), podpora rozvoje emoční inteligence týmů

ceny dohodou podle počtu účastníků

pro sociální služby -  podpora práce s klienty, rozvoj kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích,prevence syndromu vyhoření.

 

 

 


 

 

Kontakt

Radka Zábojová


605 221 426

arteterapie a emoční rozvoj

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode