osobní i profesní podpora v práci s emocemi

všem kteří chtějí porozumět sobě nebo jiným, 
pro vlastní rozvoj, hojení  i profesní růst

 

Pracujeme formou soustředěných rozhovorů, individuálně nebo ve skupinách, nacvičujeme, spojujeme práci těla, srdce a mysli, intelektu a intuice. Necháme se vézt vizuální podporou. 

 

individuální i skupinová pro začátečníky/pro pokročilé

 

Základními pracovními nástroji jsou výtvarný artefakt a soustředěný rozhovor. Podmínkou není výtvarné vzdělání ani nadání. Práce s výtvarnými technikami umožňuje nenásilné získání náhledu na aktuální potřeby.

Spojuji svoje zkušenosti z vlastní výtvarné práce a nonverbální komunikace s mentálně postiženými či osobami s PAS, schopnost vnímat specifičnosti výtvarného projevu, deskriptivní způsob dotazování kouče, zpětnou vazbu na emoční složku rozhovoru, imaginativní techniky.

Způsob koučovacího vedení ve spojení s vizuální podporou často nachází  řešení jak dál v budoucnosti, umožňuje smysluplně zakoušet sebe sama, předpokládá  ochotu a schopnost nést zodpovědnost za své chování, jednání, sebe sama. Cílem je zvědomování a rozšiřování emoční inteligence jednotlivců i týmu.

 

 podpora osob s obtížemi komunikace, osob s autismem a jejich pečujícím

Podpora vašeho hledání  komunikačních cest s člověkem s Poruchou autistického spektra, Aspergerovým syndromem, člověkem, kterému nerozumíte. Podpora alternativní a augmentativní komunikace. Poskytování zpětné vazby pečujícím. Podpora rozvoje "nekomunikující" osoby a jejího okolí. 

 

 

 

 

Kontakt

Radka Zábojová


605 221 426

arteterapie a emoční rozvoj

Tvorba www stránek zdarmaWebnode